چت

تیرچه صنعتی مهندس محمدی (میثم محمدی راد) - 1131

تیرچه صنعتی مهندس محمدی

میثم محمدی راد

55%
جزئیات...
نام شرکت :

تیرچه صنعتی مهندس محمدی

نام مدیر عامل :

میثم محمدی راد

کد کاربری :

f24-1131

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

تیرچه صنعتی مهندس محمدی

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

سيستان وبلوچستان ،زاهدان زاهدان . شهرک صنعتی زاهدان . بلوار تلاش . تلاش 7

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

تیرچه صنعتی

دسته محصول :

سایر

مشخصات:

مجری حقوقی ساختمان

دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×