میثم محمدی راد - 1131

نام :

میثم محمدی راد

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1131

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 01735863658
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

سيستان وبلوچستان ،زاهدان شهرک صنعتی بلوار کارگر،کارگر4

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 35863658

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×