نام :

میثم محمدی راد

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1131

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 01735863658
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

سيستان وبلوچستان ،زاهدان شهرک صنعتی بلوار کارگر،کارگر4

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

0

تلفن :

-

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 35863658

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید