نام شرکت :

برشکاری حیدری

نام مدیر عامل :

امیر حیدری

کد کاربری :

f24-1110

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02166674555 ، 02166674556
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید