چت

برشکاری حیدری (امیر حیدری) - 1110

نام شرکت :

برشکاری حیدری

نام مدیر عامل :

امیر حیدری

کد کاربری :

f24-1110

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 02166674555 ، 02166674556
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

×