چت

ایرج امیری (امیریان آلیاژ) - 10823

نام :

ایرج امیری

نام تجاری :

امیریان آلیاژ

کد کاربری :

f24-10823

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :

-

کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات غیر آهنی

مشخصات:

فرو الیازها

×