چت

اهن الات قائم (بهشتی) - 10819

نام شرکت :

اهن الات قائم

نام مدیر عامل :

بهشتی

کد کاربری :

f24-10819

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

فروش تیرآهن،میلگرد ،نبشی،ورق پروفیل و ...

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد

دسته محصول :

تیرآهن

×