چت

پترو تامین صنعت کیمیا (محبی فر) - 10772

پترو تامین صنعت کیمیا

محبی فر

51%
جزئیات...
نام شرکت :

پترو تامین صنعت کیمیا

نام مدیر عامل :

محبی فر

کد کاربری :

f24-10772

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1399

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

پترو تامین صنعت کیمیا تامین کننده ورق سیاه اکسین و مبارکه و میلگرد

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

استیل

مشخصات:

ورق استیل

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق اسید شویی

دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×