پترو تامین صنعت کیمیا (محبی فر) - 10772

پترو تامین صنعت کیمیا

محبی فر

22%
جزئیات...
نام شرکت :

پترو تامین صنعت کیمیا

نام مدیر عامل :

محبی فر

کد کاربری :

f24-10772

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :

-

شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

استیل

مشخصات:

ورق استیل

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق اسید شویی

دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×