ماد نوا کابل

محمد وریا زاهدی پور

53%
نام شرکت :

ماد نوا کابل

نام مدیر عامل :

محمد وریا زاهدی پور

کد کاربری :

f24-10717

وب سایت :

-

ایمیل :

info@maadnova.com

تلفن : 08733384139 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1389

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

7613

توضیحات :

تولید کننده کانداکتور و هادی های انواع سیم و کابل مسی به صورت بانچ شده و مفتول و انواع سیم های گرد و تخت مسی و آلومینیومی با ایزوله های کاغذ، الیافی و نواری ، تولید مفتول نمره 8 تا 22 میلیمتر بصورت ا ف

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

كردستان ،سنندج شهرک صنعتی شماره یک خیابان رعدی یک کارخانه ماد نوا کابل

کدپستی :

6616873618

تعداد پرسنل :

40

تلفن :

08733384139

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

تولید کننده کانداکتور و هادی های انواع سیم و کابل مسی بصورت بانچ شده و انواع سیم های گرد و تخت از هر دو هادی مس و آلومینیوم با ایزوله های کاغذ، الیافی و نواری

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

تولید مفتول مسی 8میلیمتر تا 22 میلیمتر به روش of

فایل های ضمیمه :