چت

کریم احمدی (کارا فلز) - 10581

نام :

کریم احمدی

نام تجاری :

کارا فلز

کد کاربری :

f24-10581

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :

-

کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

ورق اسید شویی

دسته محصول :

ورق گالوانیزه

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

میلگرد

دسته محصول :

پروفیل

دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

×