چت

یدک چین (خانم ربانی) - 10545

نام شرکت :

یدک چین

نام مدیر عامل :

خانم ربانی

کد کاربری :

f24-10545

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :

-

شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

تولید ماشین آلات کشاورزی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

همدان ،همدان

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تجهیزات و ماشین آلات

مشخصات:

ماشین الات کشاورزی

×