چت

سجاد محی الدین - 13085

نام :

سجاد محی الدین

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-13085

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تمامی مقاطع طویل تیر آهن . میلگرد. نبشی و ناودانی. قوطی و پروفیل

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

يزد ،يزد

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ناودانی

دسته محصول :

میلگرد

دسته محصول :

تیرآهن

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انبارداری

×