چت

پیشگام صنعت نیکان راد

علی نکوراد

68%
جزئیات...

اعلام موجودی پیشگام صنعت نیکان راد (علی نکوراد) - 12858

تیرآهن
21 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 02 دی (کد : 34291)

پیشگام صنعت نیکان راد تامین و توزیع انواع میلگرد ، تیر آهن ، قوطی انواع ورق گرم و روغنی و گالوانیزه و رنگی عرضه مستقیم از کارخانجات ذوب آهن اصفهان ، جنوب و ابهر 02166436289

میلگرد
21 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 02 دی (کد : 34290)

پیشگام صنعت نیکان راد تامین و توزیع انواع میلگرد ، تیر آهن ، قوطی انواع ورق گرم و روغنی و گالوانیزه و رنگی عرضه مستقیم از کارخانجات ذوب آهن اصفهان ، جنوب و ابهر 02166436289

پروفیل
21 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار قوطی و پروفیل 02 دی (کد : 34289)

پیشگام صنعت نیکان راد تامین و توزیع انواع میلگرد ، تیر آهن ، قوطی انواع ورق گرم و روغنی و گالوانیزه و رنگی عرضه مستقیم از کارخانجات ذوب آهن اصفهان ، جنوب و ابهر 02166436289

ورق روغنی (سرد)
21 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 02 دی (کد : 34288)

پیشگام صنعت نیکان راد تامین و توزیع انواع میلگرد ، تیر آهن ، قوطی انواع ورق گرم و روغنی و گالوانیزه و رنگی عرضه مستقیم از کارخانجات ذوب آهن اصفهان ، جنوب و ابهر 02166436289

ورق گالوانیزه
21 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 02 دی (کد : 34287)

پیشگام صنعت نیکان راد تامین و توزیع انواع میلگرد ، تیر آهن ، قوطی انواع ورق گرم و روغنی و گالوانیزه و رنگی عرضه مستقیم از کارخانجات ذوب آهن اصفهان ، جنوب و ابهر 02166436289

ورق گرم (سیاه)
21 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 02 دی (کد : 34286)

پیشگام صنعت نیکان راد تامین و توزیع انواع میلگرد ، تیر آهن ، قوطی انواع ورق گرم و روغنی و گالوانیزه و رنگی عرضه مستقیم از کارخانجات ذوب آهن اصفهان ، جنوب و ابهر 02166436289

×