چت

تامین فولاد رستاک

حسین کریمی

62%
جزئیات...

اعلام موجودی تامین فولاد رستاک (حسین کریمی) - 1264

ورق گرم (سیاه)
13 دی، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 13 دی (کد : 98434)

ورق سیاه قطعات عرض ۱۲۰۰ ۸ میل ۱۰ میل ۱۲ میل ۱۵ میل بارگیری کارخانه #شیت_فابریک ☎️021-55533193-4 https://t.me/taminfoolad_rastak

ورق گرم (سیاه)
12 دی، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 12 دی (کد : 98262)

ورق #فولاد_اکسین انبار تهران و اهواز #St37 #A283 #st52 ⚫️۸ میل (۲*۶)(۲*۱۲) ⚫️۱۰ میل (۲*۶)(۲*۱۲) ⚫️۱۲ میل (۲*۶)(۲*۱۲) ⚫️۱۵ میل (۲*۶)(۲*۱۲) ⚫️۲۰ میل (۲*۶)(۲*۱۲) ⚫️۲۵ میل (۲*۶)(۲*۱۲) ⚫️۳۰ میل (۲*۶)(۲*۱۲) ⚫️۳۵ میل (۲*۶)(۲*۱۲) ⚫️۴۰ میل (۲*۶)(۲*۱۲) ⚫️۵۰ میل (۲*طول) ⚫️۶۰ میل (۲*طول) ⚫️۷۰ میل (۲*طول) 📱09125121170 ☎️021-55533193-4

ورق گرم (سیاه)
12 دی، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 12 دی (کد : 98261)

ورق سیاه قطعات عرض ۱۲۰۰ ۸ میل ۱۰ میل ۱۲ میل ۱۵ میل بارگیری کارخانه #شیت_فابریک ☎️021-55533193-4

ورق گرم (سیاه)
16 مرداد، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 16 مرداد (کد : 70616)

ورق سیاه فولاد انبار تهران ⚫️3*1500 ⚫️4*1500 ⚫️5*1500 ⚫️6*1500 ⚫️8*1500 ⚫️10*1500 ⚫️12*1500 ⚫️15*1500 برش خورده - برگی📱09125121170 ☎️021-55533193-4

ورق گرم (سیاه)
16 مرداد، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 16 مرداد (کد : 70603)

ورق #فولاد_اکسین انبار تهران #St52 8*2000*6000 10*2000*6000 15*2000*6000 20*2000*6000 25*2000*6000 35*2000*6000 40*2000*6000 ‎50*2000*(طول) ‎60*2000*(طول) ‎70*2000*(طول) ‎80*2000*(طول) ‎90*2000*(طول) ‎100*2000*(طول) 📱09125121170-09227678760

ورق گرم (سیاه)
19 تیر، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 19 تیر (کد : 65781)

ورق گرم انبار اصفهان⚫️2/5*1250 St37 ⚫️3*1250 St37 ⚫️4*1250 St37 ⚫️5*1250 St37📱09125121170 ☎️02155533194

ورق گالوانیزه
19 تیر، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 19 تیر (کد : 65780)

ورق رنگی فولاد انبار اصفهان🔴0/50*1250 🟠0/50*1250 🔵0/50*1250 ⚪️0/50*1250📱09125121170 ☎️02155533194

ورق گرم (سیاه)
19 تیر، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 19 تیر (کد : 65779)

فروش ویژه ورق درخشان۲۰ الی ۱۶۰ میل عرض ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ورق سیاه فولاد انبار تهران⚫️3*1500 ⚫️4*1500 ⚫️5*1500 ⚫️6*1500 ⚫️8*1500 ⚫️10*1500 ⚫️12*1500 ⚫️15*1500برش خورده - برگیورق کاویان انبار تهران و اهواز#St37⚫️20*1250 ⚫️25*1250 ⚫️30*1250 ⚫️35*1250 ⚫️40*1250 ⚫️20*1500 ⚫️25*1500 ⚫️30*1500 ⚫️40*1500شیت فابریک 📱09125121170 ☎️02155533194

ورق گالوانیزه
11 تیر، 1402 8 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 11 تیر (کد : 64449)

ورق رنگی فولاد انبار اصفهان🔵0/48*1250 🔴0/50*1250 🟠0/50*1250📱09125121170 ☎️02155533194

ورق گرم (سیاه)
06 تیر، 1402 8 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 06 تیر (کد : 63809)

ورق سیاه فولاد انبار تهران3/5*1030 st33 4*1050 st33 4*1250 st52 14*1150 dd ورق سیاه فولاد تحویلی 3*1500 ST37 4*1500 ST37

×