چت

اعلام موجودی بازرگانی آهن مهام (تبریزی) - 12120

میلگرد
13 اردیبهشت، 1402 10 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 13 اردیبهشت (کد : 58039)

📆چهارشنبه ١٣ اردیبهشت ١۴٠٢ #میلگرد_فولاد_خراسان_نیشابور میلگرد (A3) ✅ سایز 10 ⬅️ 30500 تومان✅ سایز 12 ⬅️ 30000 تومان ✅ سایز 14 ⬅️ 28500 تومان✅ سایز 16 ⬅️ 28500 تومان✅ سایز 18 ⬅️ 28500 تومان✅ سایز 20 ⬅️ 28500 تومان✅ سایز 22 ⬅️ 28500 تومان✅ سایز 25 ⬅️ 28500 تومان✅ سایز 28 ⬅️ 28500 تومان✅ سایز 32 ⬅️ 29300 تومان

میلگرد
13 اردیبهشت، 1402 10 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 13 اردیبهشت (کد : 58038)

📆چهارشنبه ١٣ اردیبهشت ١۴٠٢میلگرد ذوب آهن اصفهان (A3) ✅ سایز 12 ⬅️ 32500 تومان✅ سایز 14 ⬅️ 29000 تومان✅ سایز 16 ⬅️ 29200 تومان✅ سایز 18 ⬅️ 28500 تومان✅ سایز 20 ⬅️ 28500 تومان✅ سایز 22 ⬅️ 29000 تومان✅ سایز 25 ⬅️ 28500 تومان✅ سایز 28 ⬅️ 28500 تومان✅ سایز 32 ⬅️ 28500 تومان

میلگرد
12 اردیبهشت، 1402 10 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 12 اردیبهشت (کد : 57890)

📆سه شنبه ١٢ اردیبهشت ١۴٠٢ #میلگرد_فولاد_خراسان_نیشابور 💢بارگیری از کارخانه💢📊وضعیت : ثابت ➖میلگرد (A3) ✅ سایز 10 ⬅️ 30800 تومان✅ سایز 12 ⬅️ 30300 تومان ✅ سایز 14 ⬅️ 28900 تومان✅ سایز 16 ⬅️ 28900 تومان✅ سایز 18 ⬅️ 28900 تومان✅ سایز 20 ⬅️ 28900 تومان✅ سایز 22 ⬅️ 28900 تومان✅ سایز 25 ⬅️ 28900 تومان✅ سایز 28 ⬅️ 28900 تومان✅ سایز 32 ⬅️ 29600 تومان💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش :☎️ 031-31414000 📱09131161300 📱09132165356🌐 ahanmaham.ir ℹ️ instagram.com/ahanmaham.co 🆔 @ahanmaham

میلگرد
05 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 05 بهمن (کد : 54807)

📆 چهارشنبه ۵ بهمن ١۴٠١ #میلگرد_ابرکوه💢بارگیری از کارخانه💢✅ میلگرد 14 ⬅️ تماس بگیرید✅ میلگرد 16 ⬅️ تماس بگیرید ✅ میلگرد 18 ⬅️ تماس بگیرید✅ میلگرد 20 ⬅️ تماس بگیرید ✅ میلگرد 22 ⬅️ تماس بگیرید✅ میلگرد 25 ⬅️ تماس بگیرید ☎️ 031-31414000 📱09131161300 📱09132165356🌐 ahanmaham.ir ℹ️ instagram.com/ahanmaham.co 🆔 @ahanmaham

میلگرد
05 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 05 بهمن (کد : 54806)

📆 چهارشنبه ۵ بهمن ١۴٠١ #میلگرد_ظفر_بناب💢بارگیری از کارخانه💢میلگرد (A2) ✅ سایز 8 ⬅️ 21650 تومان➖✅ سایز 10 ⬅️ 21450 تومان➖میلگرد (A3)✅ سایز 12 ⬅️ 21450 تومان➖✅ سایز 14 ⬅️ 21150 تومان➖✅ سایز 16 ⬅️ 21150 تومان➖✅ سایز 18 ⬅️ 21150 تومان➖✅ سایز 20 ⬅️ 21150 تومان➖✅ سایز 22 ⬅️ 21150 تومان➖✅ سایز 25 ⬅️ 21150 تومان➖✅ سایز 28 ⬅️ 21150 تومان➖✅ سایز 32 ⬅️ 21150 تومان➖💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش :☎️031-31414000 📱09131161300 📱09132165356🌐 ahanmaham.ir ℹ️ instagram.com/ahanmaham.co 🆔 @ahanmaham

میلگرد
05 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 05 بهمن (کد : 54805)

📆چهارشنبه ۵ بهمن ١۴٠١ #میلگرد_کیان_کاشان💢بارگیری از کارخانه💢 میلگرد (A2)✅ سایز 8 ⬅️ 21350 تومان🔻300✅ سایز 10 ⬅️ 21250 تومان🔻300✅ سایز 12 ⬅️ 21250 تومان🔻300✅ سایز 14 ⬅️ 21150 تومان🔻300✅ سایز 16 ⬅️ 21150 تومان🔻300✅ سایز 18 ⬅️ تماس بگیرید✅ سایز 20 ⬅️ تماس بگیرید💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش :☎️ 031-31414000 📱09131161300 📱09132165356🌐 ahanmaham.ir ℹ️ instagram.com/ahanmaham.co 🆔 @ahanmaham

تیرآهن
04 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 04 بهمن (کد : 54756)

📆 سه شنبه ۴ بهمن ١۴٠١ #تیرآهن_ذوب_آهن_اصفهان #بارگیری_انبار_اصفهان✅ سایز 12 ⬅️ تماس بگیرید ✅ سایز 14 ⬅️ تماس بگیرید✅ سایز 16 ⬅️ تماس بگیرید✅ سایز 18 ⬅️ تماس بگیرید✅ سایز 20 ⬅️ تماس بگیرید✅ سایز 22 ⬅️ تماس بگیرید✅ سایز 24 ⬅️ تماس بگیرید ✅ سایز 27 ⬅️ تماس بگیرید✅ سایز 30 ⬅️ تماس بگیرید💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش :☎️ 031-31414000 📱09131161300 📱09132165356🌐 ahanmaham.ir ℹ️ instagram.com/ahanmaham.co 🆔 @ahanmaham

قوطی ستونی
04 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی قوطی ستونی 04 بهمن (کد : 54755)

📆سه شنبه ۴ بهمن ١۴٠١ #قوطی_پروفیل ✅قوطی و پروفیل ضخامت 2 فولاد               ⬅️ 32000 تومان ✅قوطی و پروفیل ضخامت 2 گیلان و اهواز  ⬅️ 31000 تومان ✅قوطی و پروفیل ضخامت 2.5                     ⬅️ 30500  تومان ✅قوطی و پروفیل ضخامت 3                        ⬅️ 30500  تومان 💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش :☎️ 031-31414000 📱09131161300 📱09132165356🌐 ahanmaham.ir ℹ️ instagram.com/ahanmaham.co 🆔 @ahanmaham

ورق گالوانیزه
04 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 04 بهمن (کد : 54754)

📆 سه شنبه ۴ بهمن ١۴٠١#ورق_گالوانیزهورق 0.40 میل عرض 1000 ⬅️ تماس بگیریدورق 0.40 میل عرض 1250 ⬅️ تماس بگیریدورق 0.50 میل عرض 1000 ⬅️ تماس بگیریدورق 0.50 میل عرض 1250 ⬅️ تماس بگیریدورق 0.60 میل عرض 1000 ⬅️ تماس بگیریدورق 0.60 میل عرض 1250 ⬅️ تماس بگیریدورق 0.70 میل عرض 1000 ⬅️ تماس بگیریدورق 0.70 میل عرض 1250 ⬅️ تماس بگیریدورق 0.80 میل عرض 1000 ⬅️ تماس بگیریدورق 0.80 مبل عرض 1250 ⬅️ تماس بگیریدورق 0.90 میل عرض 1000 ⬅️ تماس بگیریدورق 0.90 میل عرض 1250 ⬅️ تماس بگیریدورق 1.00 میل عرض 1000 ⬅️ تماس بگیریدورق 1.00 میل عرض 1250 ⬅️ تماس بگیریدورق 1.20 میل عرض 1000 ⬅️ تماس بگیریدورق 1.20 میل عرض 1250 ⬅️ تماس بگیرید❌ موجودی و قیمت ها با تایید است. ❌ 💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش :☎️031-31414000 📱09131161300 📱09132165356 💻ahanmaham.com🆔 @ahanmaham

ورق گرم (سیاه)
04 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 04 بهمن (کد : 54753)

📆 سه شنبه ۵ بهمن ١۴٠١ #ورق_سیاه_پابرش_فولاد_مبارکه ✅ ورق 2 عرض 125 ⬅️ تماس بگیرید✅ ورق 2 عرض 1 ⬅️ تماس بگیرید ✅ ورق 2.5 عرض 1.25 ⬅️ تماس بگیرید ✅ ورق 3 عرض 1.25 ⬅️ تماس بگیرید ✅ ورق 3 عرض 1.5 ⬅️ تماس بگیرید ✅ ورق 4 عرض 1.25 ⬅️تماس بگیرید✅ ورق 4 عرض 1.5 ⬅️ تماس بگیرید ✅ورق 5 عرض 1.25 ⬅️ تماس بگیرید✅ ورق 5 عرض 1.5 ⬅️ تماس بگیرید ✅ ورق 6 عرض 1.5 ⬅️ تماس بگیرید✅ ورق 8 عرض 1.5 ⬅️ تماس بگیرید✅ ورق 10 عرض 1.5 ⬅️ تماس بگیرید✅ ورق 12 عرض 1.5 ⬅️ تماس بگیرید✅ ورق 15 عرض 1.5 ⬅️ تماس بگیرید💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش :☎️ 031-31414 📱09136992210 📱09131161300🌐 ahanmaham.ir ℹ️ instagram.com/ahanmaham.co 🆔 @ahanmaham

میلگرد
03 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 03 بهمن (کد : 54549)

📆دوشنبه ٣ بهمن ١۴٠١ #میلگرد_راد_همدان💢بارگیری از کارخانه💢میلگرد (A2) ✅ سایز 8 ⬅️ 22555 تومان🔺200✅ سایز 10 ⬅️ 22305 تومان🔺200میلگرد (A3) ✅ سایز 12 ⬅️ 21955 تومان🔺200✅ سایز 14 ⬅️ 21855 تومان🔺200✅ سایز 16 ⬅️ 21855 تومان🔺200✅ سایز 18 ⬅️ 21855 تومان🔺200✅ سایز 20 ⬅️ 21855 تومان🔺200✅ سایز 22 ⬅️ 21855 تومان🔺200✅ سایز 25 ⬅️ 21905 تومان🔺200✅ سایز 28 ⬅️ 21905 تومان🔺200✅ سایز 32 ⬅️ 22055 تومان🔺200💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش :☎️ 031-31414000 📱09131161300 📱09132165356🌐 ahanmaham.ir ℹ️ instagram.com/ahanmaham.co 🆔 @ahanmaham

میلگرد
03 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 03 بهمن (کد : 54548)

📆 دوشنبه ٣ بهمن ١۴٠١ #میلگرد_شاهین_بناب💢بارگیری از کارخانه💢میلگرد (A2) ✅ سایز 8 ⬅️ 21600 تومان🔺800✅ سایز 10 ⬅️ 21300 تومان🔺800میلگرد (A3)✅ سایز 10 ⬅️ 21500 تومان🔺800✅ سایز 12 ⬅️ 20500 تومان🔺800✅ سایز 14 ⬅️ 21000 تومان🔺800✅ سایز 16 ⬅️ 21000 تومان🔺800✅ سایز 18 ⬅️ 21000 تومان🔺800✅ سایز 20 ⬅️ 21000 تومان🔺800✅ سایز 22 ⬅️ 21000 تومان🔺800✅ سایز 25 ⬅️ 21000 تومان🔺800✅ سایز 28 ⬅️ 21000 تومان🔺800✅ سایز 32 ⬅️ 21000 تومان🔺800💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش :☎️ 031-31414000 📱09131161300 📱09132165356🌐 ahanmaham.ir ℹ️ instagram.com/ahanmaham.co 🆔 @ahanmaham

میلگرد
03 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 03 بهمن (کد : 54547)

📆 دوشنبه ٣ بهمن ١۴٠١ #میلگرد_ابرکوه💢بارگیری از کارخانه💢✅ میلگرد 14 ⬅️ تماس بگیرید✅ میلگرد 16 ⬅️ تماس بگیرید ✅ میلگرد 18 ⬅️ تماس بگیرید✅ میلگرد 20 ⬅️ تماس بگیرید ✅ میلگرد 22 ⬅️ تماس بگیرید✅ میلگرد 25 ⬅️ تماس بگیرید ☎️ 031-31414000 📱09131161300 📱09132165356🌐 ahanmaham.ir ℹ️ instagram.com/ahanmaham.co 🆔 @ahanmaham

میلگرد
01 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 01 بهمن (کد : 54443)

📆 شنبه ١ بهمن ١۴٠١ #میلگرد_فولاد_حسن_رود_انزلی💢بارگیری از کارخانه💢میلگرد (A2) ✅ سایز 8 ⬅️ 22000 تومان🔺500✅ سایز 10 ⬅️ 21650 تومان🔺500میلگرد (A3)✅ سایز 12 ⬅️ 21400 تومان🔺500✅ سایز 14 ⬅️ 20900 تومان🔺500✅ سایز 16 ⬅️ 20900 تومان🔺500✅ سایز 18 ⬅️ 20900 تومان🔺500✅ سایز 20 ⬅️ 20900 تومان🔺500💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش :☎️ 031-31414000 📱09131161300 📱09132165356🌐 ahanmaham.ir ℹ️ instagram.com/ahanmaham.co 🆔 @ahanmaham

میلگرد
01 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 01 بهمن (کد : 54442)

📆 شنبه ١ بهمن ١۴٠١ #میلگرد_آذر_فولاد_امین_تیکمه_داش💢بارگیری از کارخانه💢 میلگرد (A2) ✅ سایز 8 ⬅️ 20700 تومان🔺300✅ سایز 10 ⬅️ 20500 تومان🔺300میلگرد (A3)✅ سایز 10 ⬅️ تماس بگیرید✅ سایز 12 ⬅️ 20500 تومان🔺300✅ سایز 14 ⬅️ 20300 تومان🔺300✅ سایز 16 ⬅️ 20300 تومان🔺300✅ سایز 18 ⬅️ 20300 تومان🔺300✅ سایز 20 ⬅️ 20300 تومان🔺300✅ سایز 22 ⬅️ 20300 تومان🔺300✅ سایز 28 ⬅️ 20300 تومان🔺300✅ سایز 32 ⬅️ 20300 تومان🔺300💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش :☎️031-31414000 📱09131161300 📱09132165356🌐 ahanmaham.ir ℹ️ instagram.com/ahanmaham.co 🆔 @ahanmaham

میلگرد
01 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 01 بهمن (کد : 54441)

📆شنبه ١ بهمن ١۴٠١ #میلگرد_ذوب_آهن_اصفهان#بارگیری_انبار_اصفهانمیلگرد (A3) ✅ سایز 12 ⬅️ تماس بگیرید✅ سایز 14 ⬅️ تماس بگیرید✅ سایز 16 ⬅️ تماس بگیرید✅ سایز 18 ⬅️ تماس بگیرید✅ سایز 20 ⬅️ تماس بگیرید✅ سایز 22 ⬅️ تماس بگیرید✅ سایز 25 ⬅️ تماس بگیرید✅ سایز 28 ⬅️ تماس بگیرید✅ سایز 32 ⬅️ تماس بگیرید💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش :☎️031-31414000 📱09131161300 📱09132165356🌐 ahanmaham.ir ℹ️ instagram.com/ahanmaham.co 🆔 @ahanmaham

میلگرد
01 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 01 بهمن (کد : 54440)

📆 شنبه ١ بهمن ١۴٠١ #تیرآهن_ذوب_آهن_اصفهان #بارگیری_انبار_اصفهان✅ سایز 12 ⬅️ تماس بگیرید ✅ سایز 14 ⬅️ تماس بگیرید✅ سایز 16 ⬅️ تماس بگیرید✅ سایز 18 ⬅️ تماس بگیرید✅ سایز 20 ⬅️ تماس بگیرید✅ سایز 22 ⬅️ تماس بگیرید✅ سایز 24 ⬅️ تماس بگیرید ✅ سایز 27 ⬅️ تماس بگیرید✅ سایز 30 ⬅️ تماس بگیرید💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش :☎️ 031-31414000 📱09131161300 📱09132165356🌐 ahanmaham.ir ℹ️ instagram.com/ahanmaham.co 🆔 @ahanmaham

میلگرد
29 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 29 دی (کد : 54279)

📆 پنجشنبه ٢٩ دی ١۴٠١ #میلگرد_آذر_فولاد_امین_تیکمه_داش💢بارگیری از کارخانه💢 میلگرد (A2) ✅ سایز 8 ⬅️ 20400 تومان➖✅ سایز 10 ⬅️ 20200 تومان➖میلگرد (A3)✅ سایز 10 ⬅️ تماس بگیرید✅ سایز 12 ⬅️ 20200 تومان➖✅ سایز 14 ⬅️ 20000 تومان➖✅ سایز 16 ⬅️ 20000 تومان➖✅ سایز 18 ⬅️ 20000 تومان➖✅ سایز 20 ⬅️ 20000 تومان➖✅ سایز 22 ⬅️ 20000 تومان➖✅ سایز 28 ⬅️ 20000 تومان➖✅ سایز 32 ⬅️ 20000 تومان➖💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش :☎️031-31414000 📱09131161300 📱09132165356🌐 ahanmaham.ir ℹ️ instagram.com/ahanmaham.co 🆔 @ahanmaham

میلگرد
29 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 29 دی (کد : 54278)

📆 پنجشنبه ٢٩ دی ١۴٠١ #میلگرد_فولاد_سیادن_ابهر💢بارگیری از کارخانه💢میلگرد (A2) ✅ سایز 8 ⬅️ 20600 تومان➖✅ سایز 10 ⬅️ 20000 تومان➖✅ سایز 12 ⬅️ 20000 تومان➖میلگرد (A3)✅ سایز 10 ⬅️ تماس بگیرید✅ سایز 12 ⬅️ تماس بگیرید✅ سایز 14 ⬅️ 19900 تومان➖✅ سایز 16 ⬅️ 19900 تومان➖✅ سایز 18 ⬅️ 19900 تومان➖✅ سایز 20 ⬅️ 19900 تومان➖✅ سایز 22 ⬅️ 19900 تومان➖✅ سایز 25 ⬅️ 19900 تومان➖✅ سایز 28 ⬅️ تماس بگیرید💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش :☎️031-31414000 📱09131161300 📱09132165356🌐 ahanmaham.ir ℹ️ instagram.com/ahanmaham.co 🆔 @ahanmaham

میلگرد
29 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 29 دی (کد : 54277)

📆پنجشنبه ٢٩ دی ١۴٠١ #میلگرد_راد_همدان💢بارگیری از کارخانه💢میلگرد (A2) ✅ سایز 8 ⬅️ 21785 تومان🔺100✅ سایز 10 ⬅️ 21535 تومان🔺100میلگرد (A3) ✅ سایز 12 ⬅️ 21185 تومان🔺100✅ سایز 14 ⬅️ 21085 تومان🔺100✅ سایز 16 ⬅️ 21085 تومان🔺100✅ سایز 18 ⬅️ 21085 تومان🔺100✅ سایز 20 ⬅️ 21085 تومان🔺100✅ سایز 22 ⬅️ 21085 تومان🔺100✅ سایز 25 ⬅️ 21135 تومان🔺100✅ سایز 28 ⬅️ 21135 تومان🔺100✅ سایز 32 ⬅️ 21285 تومان🔺100💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش :☎️ 031-31414000 📱09131161300 📱09132165356🌐 ahanmaham.ir ℹ️ instagram.com/ahanmaham.co 🆔 @ahanmaham

میلگرد
27 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 27 دی (کد : 53994)

📆سه شنبه ٢٧ دی ١۴٠١ #میلگرد_کیان_کاشان💢بارگیری از کارخانه💢 میلگرد (A2)✅ سایز 8 ⬅️ 21050 تومان➖✅ سایز 10 ⬅️ 20950 تومان➖✅ سایز 12 ⬅️ 20950 تومان➖✅ سایز 14 ⬅️ 20850 تومان➖✅ سایز 16 ⬅️ 20850 تومان➖✅ سایز 18 ⬅️ تماس بگیرید✅ سایز 20 ⬅️ تماس بگیرید💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش :☎️ 031-31414000 📱09131161300 📱09132165356🌐 ahanmaham.ir ℹ️ instagram.com/ahanmaham.co 🆔 @ahanmaham

میلگرد
27 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 27 دی (کد : 53993)

📆 سه شنبه ٢٧ دی ١۴٠١ #میلگرد_ابرکوه💢بارگیری از کارخانه💢✅ میلگرد 14 ⬅️ تماس بگیرید✅ میلگرد 16 ⬅️ تماس بگیرید ✅ میلگرد 18 ⬅️ تماس بگیرید✅ میلگرد 20 ⬅️ تماس بگیرید ✅ میلگرد 22 ⬅️ تماس بگیرید✅ میلگرد 25 ⬅️ تماس بگیرید ☎️ 031-31414000 📱09131161300 📱09132165356🌐 ahanmaham.ir ℹ️ instagram.com/ahanmaham.co 🆔 @ahanmaham

میلگرد
25 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 25 دی (کد : 53622)

📆یکشنبه ٢۵ دی ١۴٠١ #میلگرد_راد_همدان💢بارگیری از کارخانه💢میلگرد (A2) ✅ سایز 8 ⬅️ 21615 تومان🔺160✅ سایز 10 ⬅️ 21365 تومان🔺160میلگرد (A3) ✅ سایز 12 ⬅️ 21015 تومان🔺160✅ سایز 14 ⬅️ 20915 تومان🔺160✅ سایز 16 ⬅️ 20915 تومان🔺160✅ سایز 18 ⬅️ 20915 تومان🔺160✅ سایز 20 ⬅️ 20915 تومان🔺160✅ سایز 22 ⬅️ 20915 تومان🔺160✅ سایز 25 ⬅️ 20965 تومان🔺160✅ سایز 28 ⬅️ 20965 تومان🔺160✅ سایز 32 ⬅️ 21115 تومان🔺160💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش :☎️ 031-31414000 📱09131161300 📱09132165356🌐 ahanmaham.ir ℹ️ instagram.com/ahanmaham.co 🆔 @ahanmaham

میلگرد
25 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 25 دی (کد : 53621)

📆 یکشنبه ٢۵ دی ١۴٠١ #میلگرد_فولاد_سیرجان_حدید💢بارگیری از کارخانه💢 میلگرد (A2) ✅ سایز 8 ⬅️ 21300 تومان🔺200✅ سایز 10⬅️ 21100 تومان🔺200میلگرد (A3)✅ سایز 12 ⬅️ 21100 تومان🔺200✅ سایز 14 ⬅️ 20700 تومان🔺200✅ سایز 16 ⬅️ 20700 تومان🔺200✅ سایز 18 ⬅️ 20700 تومان🔺200✅ سایز 20 ⬅️ 20700 تومان🔺200✅ سایز 22 ⬅️ 20700 تومان🔺200✅ سایز 25 ⬅️ 20700 تومان🔺200💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش :☎️ 031-31414000 📱09131161300 📱09132165356🌐 ahanmaham.ir ℹ️ instagram.com/ahanmaham.co 🆔 @ahanmaham

میلگرد
25 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 25 دی (کد : 53620)

📆 یکشنبه ٢۵ دی ١۴٠١ #میلگرد_شاهین_بناب💢بارگیری از کارخانه💢میلگرد (A2) ✅ سایز 8 ⬅️ 20600 تومان➖✅ سایز 10 ⬅️ 20300 تومان➖میلگرد (A3)✅ سایز 10 ⬅️ 20500 تومان➖✅ سایز 12 ⬅️ 20300 تومان➖✅ سایز 14 ⬅️ 20000 تومان➖✅ سایز 16 ⬅️ 20000 تومان➖✅ سایز 18 ⬅️ 20000 تومان➖✅ سایز 20 ⬅️ 20000 تومان➖✅ سایز 22 ⬅️ 20000 تومان➖✅ سایز 25 ⬅️ 20000 تومان➖✅ سایز 28 ⬅️ 20000 تومان➖✅ سایز 32 ⬅️ 20000 تومان➖💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش :☎️ 031-31414000 📱09131161300 📱09132165356🌐 ahanmaham.ir ℹ️ instagram.com/ahanmaham.co 🆔 @ahanmaham

میلگرد
25 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 25 دی (کد : 53619)

📆 یکشنبه ٢۵ دی ١۴٠١ #میلگرد_ابرکوه💢بارگیری از کارخانه💢✅ میلگرد 14 ⬅️ تماس بگیرید✅ میلگرد 16 ⬅️ تماس بگیرید ✅ میلگرد 18 ⬅️ تماس بگیرید✅ میلگرد 20 ⬅️ تماس بگیرید ✅ میلگرد 22 ⬅️ تماس بگیرید✅ میلگرد 25 ⬅️ تماس بگیرید ☎️ 031-31414000 📱09131161300 📱09132165356🌐 ahanmaham.ir ℹ️ instagram.com/ahanmaham.co 🆔 @ahanmaham

میلگرد
25 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 25 دی (کد : 53618)

📆 یکشنبه ٢۵ دی ١۴٠١ #میلگرد_ظفر_بناب💢بارگیری از کارخانه💢میلگرد (A2) ✅ سایز 8 ⬅️ 20750 تومان🔺100✅ سایز 10 ⬅️ 20550 تومان🔺100میلگرد (A3)✅ سایز 12 ⬅️ 20550 تومان🔺100✅ سایز 14 ⬅️ 20250 تومان🔺100✅ سایز 16 ⬅️ 20250 تومان🔺100✅ سایز 18 ⬅️ 20250 تومان🔺100✅ سایز 20 ⬅️ 20250 تومان🔺100✅ سایز 22 ⬅️ 20250 تومان🔺100✅ سایز 25 ⬅️ 20250 تومان🔺100✅ سایز 28 ⬅️ 20250 تومان🔺100✅ سایز 32 ⬅️ 20250 تومان🔺100💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش :☎️031-31414000 📱09131161300 📱09132165356🌐 ahanmaham.ir ℹ️ instagram.com/ahanmaham.co 🆔 @ahanmaham

میلگرد
25 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 25 دی (کد : 53617)

📆 یکشنبه ٢۵ دی ١۴٠١ #میلگرد_سپهر_ایرانیان💢بارگیری از کارخانه💢میلگرد (A2)✅ سایز 8 ⬅️ 21200 تومان🔺300✅ سایز 10 ⬅️ 20800 تومان🔺100✅ سایز 12 ⬅️ 20800 تومان🔺100میلگرد (A3)✅ سایز 8 ⬅️ تماس بگیرید✅ سایز 14 ⬅️ تماس بگیرید💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش :☎️ 031-31414000 📱09131161300 📱09132165356🌐 ahanmaham.ir ℹ️ instagram.com/ahanmaham.co 🆔 @ahanmaham

میلگرد
22 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 22 دی (کد : 53302)

📆 پنجشنبه ٢٢ دی ١۴٠١ #میلگرد_فولاد_سیرجان_حدید 💢بارگیری از کارخانه💢 میلگرد (A2) ✅ سایز 8 ⬅️ 20800 تومان➖ ✅ سایز 10⬅️ 20600 تومان➖ میلگرد (A3) ✅ سایز 12 ⬅️ 20600 تومان➖ ✅ سایز 14 ⬅️ 20200 تومان➖ ✅ سایز 16 ⬅️ 20200 تومان➖ ✅ سایز 18 ⬅️ 20200 تومان➖ ✅ سایز 20 ⬅️ 20200 تومان➖ ✅ سایز 22 ⬅️ 20200 تومان➖ ✅ سایز 25 ⬅️ 20200 تومان➖ 💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش : ☎️ 031-31414000 📱09131161300 📱09132165356 🌐 ahanmaham.ir ℹ️ instagram.com/ahanmaham.co 🆔 @ahanmaham

میلگرد
22 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 22 دی (کد : 53301)

📆پنجشنبه ٢٢ دی ١۴٠١ #میلگرد_راد_همدان 💢بارگیری از کارخانه💢 میلگرد (A2) ✅ سایز 8 ⬅️ 21175 تومان🔺160 ✅ سایز 10 ⬅️ 20925 تومان🔺160 میلگرد (A3) ✅ سایز 12 ⬅️ 20575 تومان🔺160 ✅ سایز 14 ⬅️ 20475 تومان🔺160 ✅ سایز 16 ⬅️ 20475 تومان🔺160 ✅ سایز 18 ⬅️ 20475 تومان🔺160 ✅ سایز 20 ⬅️ 20475 تومان🔺160 ✅ سایز 22 ⬅️ 20475 تومان🔺160 ✅ سایز 25 ⬅️ 20525 تومان🔺160 ✅ سایز 28 ⬅️ 20525 تومان🔺160 ✅ سایز 32 ⬅️ 20675 تومان🔺160 💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش : ☎️ 031-31414000 📱09131161300 📱09132165356 🌐 ahanmaham.ir ℹ️ instagram.com/ahanmaham.co 🆔 @ahanmaham

×