چت

مجید جلالیان - 1191

نام :

مجید جلالیان

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1191

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 05137659056 ، 05137659057
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

خراسان رضوئ ،مشهد توس 17 پلاک 21

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 37659056+37659057

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن

دسته محصول :

میلگرد

×