میلاد عبادالهی (صنعت پوشش) - 11383

میلاد عبادالهی

صنعت پوشش

29%
جزئیات...
نام :

میلاد عبادالهی

نام تجاری :

صنعت پوشش

کد کاربری :

f24-11383

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

×