مجید محمدی - 11207

نام :

مجید محمدی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-11207

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین تیر اهن و سایر محصولات فولادی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

×