چت

یکتا فولاد رازق (افشاری) - 10848

نام شرکت :

یکتا فولاد رازق

نام مدیر عامل :

افشاری

کد کاربری :

f24-10848

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

خرید و فروش انواع ورق های روغنی، گالوانیزه، رنگی، سیاه، اسید شویی، استیل، CKو... میلگرد، تیرآهن، نبشی و پروفیل

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران اهن مکان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد

دسته محصول :

ناودانی

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

تیرآهن

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×