چت

جعفر حسین زاده (حسین زاده) - 10821

نام :

جعفر حسین زاده

نام تجاری :

حسین زاده

کد کاربری :

f24-10821

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :

-

کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه و ضایعات

×