درخواست خرید شمش - RFQ-36924 - RFQ-964

دسته محصولات :

شمش

شمش 125*125 یا 130*130 با گرید 3sp و کربن (14-22 ) مورد نیاز است خرید روزانه حداقل 200 تن و حداکثر 500 تن تلفن تماس : 82955583-021 whatsapp: 09209502830

08 مهر، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات شمش

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید