اقای ا. هادی

ماهان تجارت

50%
جزئیات...
میلگرد آجدار
10 بهمن، 1401 10 ماه پیش

خریدار میلگرد A3

میگرد A3 سایزهای 8، 10،12 ،16، 20،25 و 32 به صورت LC 120 روزه خریداریم.

×