اقای ا. هادی

ماهان تجارت

50%
جزئیات...
میلگرد آجدار
10 بهمن، 1401 10 ماه پیش

خریدار میلگرد سبدی

میلگرد سبدی در پارت های 1000 تنی به میزان 5000 تن به صورت LC فوری خریداریم.

×