درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-33680 - RFQ-845

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

ضخامت 0.6 میل خام بدون سخت کاری و عملیات حرارتی عرض 30 سانت

22 مرداد، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید