کسری فولاد سپاهان

مسعود صالحی نژاد

63%
جزئیات...
ورق گالوانیزه و رنگی
16 مهر، 1399 3 سال پیش

کرکره ذوذنقه آبی

۵۰×۱۲۵۰آبی فولاد مبارکه

×