کریمی

برشکاری ایستا

44%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
28 آذر، 1401 9 ماه پیش

خریدار ورق ST37

ورق ST37 ضخامت 4 و 5 عرض 1500 یک رول خریداریم.

×