محمد یگانه

بهاران صنعت

55%

درخواست خرید انواع لوله - RFQ-31448

دسته محصولات :

انواع لوله

لوله 1/2 2 اینچ sch160 x42aph5l ، به تعداد 7 شاخه لوله 1/2 2 اینچ sch80 x52api5l، به تعداد10 شاخه

22 تیر، 1399