دلکانی

پارسیان راه ابریشم

49%
جزئیات...
ورق قلع اندود (تین پلیت)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

ورق قلع اندود TEMPER 3

ورق قلع اندود Temper 3 ضخامت 0/21 ضخامت 0/23 50 تن

×