کریمی

برشکاری ایستا

44%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
15 آذر، 1401 10 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه ST۳۷ عرض 3000 و 4500 هر کدام یک رول خریداریم.

×