کریمی

برشکاری ایستا

44%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
01 آذر، 1401 10 ماه پیش

خریدار ورق سیاه فولاد صبا

ورق سیاه ST37 فولاد صبا 3 و 4 میل عرض 1000 هستیم.

×