محمد حکمت

سوله سازی

44%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
18 آبان، 1401 11 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه 0/6 میل عرض 15 به میزان 20 تن خریداریم.

×