فولاد برتر الارا ( فولادحدیدگسترصالح)

رضا صالح زاده

73%
جزئیات...
ورق گالوانیزه و رنگی
10 مرداد، 1400 2 سال پیش

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-29506

ورق۵۰گالوانیزه عرض۱متر حتما تاراز به وزن ۵تن(تو انبار تهران)

×