میلگرد آجدار
09 آبان، 1401 3 ماه پیش

خریدار میلگرد

میلگرد میانه در سایز 14 و 16 به میزان 24 تن خریداریم.