سهند فولاد هشت بهشت

رسول صالحی فرد

68%
جزئیات...
میلگرد آجدار
16 مهر، 1399 3 سال پیش

میلگرد ذوبی 16

میلگرد 16و14 ذوبی در کارخانه

×