فولاد کاران فجر زنجان (فولاد اشراق )

حمیدرضا سمیعی

54%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
17 مهر، 1401 12 ماه پیش

خرید ورق گرم

ورق گرم ضخامت 3 * 1250گرید st37 اصفهان -قیمت مناسب خریداریم.

×