صنعت سازه عمید

علی زنده روح

48%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

خرید ورق

ورق 8، 10 ، 12 و 15 اصفهان هر کدام 48 تن ورق 20 میل فولاد کاویان 24 تن ورق 25 میل فولاد کاویان 15 تن ورق 30 میل عرض 150 تعداد 4 شیت

×