بازرگانی حاج محمدی(بازرگانی رسولی)

حاج محمدی

51%

خرید ورق رنگی - RFQ-6589

دسته محصولات :

ورق گالوانیزه و رنگی

ورق ۵۰ رنگی عرض ۱۲۵۰ رئال ۱۰۲۳ به میزان ۷ تن خریدارم.

09 مهر، 1401