فولاد کاران فجر زنجان (فولاد اشراق )

حمیدرضا سمیعی

60%

خرید ورق سیاه - RFQ-6588

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

ورق گرم 2.5 * 1250گرید st37 قیمت مناسب خریداریم.

09 مهر، 1401