لوله صنعتی
09 مهر، 1401 1 سال پیش

خریدار لوله

خریدار لوله 2 اینچ ورق 4 به میزان 10 تن و لوله 1 اینچ ورق 3 به میزان 10 تن هستیم.

×