فولاداسپریس

احمد رستگار پناه

34%

خرید نرمه اسفنجی - RFQ-6547

دسته محصولات :

مواد اولیه خام

نرمه اسفنجی ترجیحا شهرهای مرکزی خریداریم.

30 شهریور، 1401
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات مواد اولیه خام

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید