فولاد کاران فجر زنجان (فولاد اشراق )

حمیدرضا سمیعی

60%

خرید ورق st52 - RFQ-6543

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق st52 قیمت مناسب - باگواهی 4 * 1500 * 6000 قیمت مناسب اصفهان می باشیم.

30 شهریور، 1401
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید