خرید ورق st12 - RFQ-6521

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق 1 بلند st12 فولاد هستیم.

29 شهریور، 1401