فولاد اسپریس

احمد رستگار پناه

27%

خریدار گندله - RFQ-6505

دسته محصولات :

مواد اولیه خام

20000 تن گندله زیر قیمت بورس به صورت LC خریداریم

29 شهریور، 1401