خرید ورق روغنی - RFQ-6485

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

ورق روغنی با ابعاد زیر خریداریم ضخامت 1/5 عرض 125 تک رول ضخامت 50 عرض 125 تک رول

28 شهریور، 1401