فولاد اسپریس

احمد رستگار پناه

27%

خرید میلگرد کلاف - RFQ-6472

دسته محصولات :

میلگرد کلاف

میلگرد کلاف 1006 و 1008 صادراتی ، تناژ ۱۰۰۰ تن خریداریم.

27 شهریور، 1401