خریدار ورق روغنی درجه 1 و 2 - RFQ-6411

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق ۱/۵ روغنی عرض ۱۲۵ درجه یک و دو

21 شهریور، 1401