سهند فولاد هشت بهشت

رسول صالحی فرد

68%
جزئیات...
تیرآهن (IPE)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

تیر آهن نرمال 14و16و18

تیرآهن نرمال 14و16و18 ذوب آهن و کارخانه های متفرقه

×