فولاد داتیس سپاهان

مهندس امیر حسین رفیعی

77%

خرید ورق سیاه - RFQ-6255

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

ورق ۱۵ فابریک فولاد ظرفیت خریداریم.

10 شهریور، 1401