بازرگانی حاج محمدی(بازرگانی رسولی)

حاج محمدی

44%

خرید ورق سیاه - RFQ-6109

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

ورق ۱۵ گرید st ۵۲ فابریک ۱/۵ × ۶ یک ظرفیت خریداریم

31 مرداد، 1401