خرید 500 تن میلگرد برای افغانستان

دسته محصولات :

میلگرد آجدار

تحویل در میل 78 مرز افغانستان می باشد

02 دی، 1397