خرید کویل سرد - RFQ-5938

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

کویل سرد(روغنی)۲/۵ * کوتاه و بلند خریداریم

12 مرداد، 1401
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید