فولاد اسپریس

احمد رستگار پناه

27%

خرید شمش - RFQ-5690

دسته محصولات :

شمش

شمش قوس صادراتی ۱۲ متری تحویل آستارا در گریدهای ۳ و ۵ اس پی و سایزهای ۱۲۰ و ۱۳۰ و ۱۵۰ میلیمتر ماهی ۲۰۰۰ تن جمعا ۱۰۰۰۰ تن و 5000 تن شمش القایی برای کرمان خریداریم.

21 تیر، 1401