فولاد داتیس سپاهان

عاطفه شفیعیون

39%
جزئیات...
ورق روغنی (سرد)
04 تیر، 1401 7 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق 1کوتاه روغنی فولاد اصفهان